Gwara kresowa w Widzach

Czyżewski F. (2000)
” O metodzie gromadzenia materiałow z gwar kresowych (na przykładzie zapisów z Widz koło Brasławia)”,
[w:] Pałanistyka 2000. U honar K. M. Giułmianc, red. A. Kiklewicz, Minsk, s.195-205.

Reklamy

Kościół w Widzach

 

Władze bolszewickie zamykały świątynie. Wiele z nich uległo bezpowrotnemu zniszczeniu, inne zamieniano na magazyny, muzea, szpitale, warsztaty, kluby itp. W kościele w Widzach koło Brasławia urządzono boisko, na którym grano w piłkę, a w święta bawiono się przy muzyce. W następnych latach mieścił się tam magazyn lnu.

Saletyni – Widze

W 1990 roku otwarto nowe dzieło na Białorusi. Pionierami, ktorzy zaczęli głosić Ewangelię i Orędzie Matki Bożej z La Salette byli: ks. Alfred Piechota i ks. Zenon Szcząchor. Z pomocą pospieszył im w dniu 1 grudnia 1993 r. ks. Andrzej Boczar. 
Widze (2001) Adres: ul. Lenina 22 Braslawski rejon 211-990 Widze Belarus Tel.: (375) 215-3286-95

Redemptoryści w Widzach

U początku Zespołu stoją dwaj redemptoryści: o. Grzegorz Ruksztełło i o. Dariusz Paszyński, wówczas klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie, obecnie pracujący w Rosji (Orenburg, Orsk). Rodzina o. Grzegorza pochodzi z Litwy, zatem znał on dobrze sytuację jaka panowała na tamtych terenach. Zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia Redemptorystów, który polega na bezpośrednim głoszeniu Słowa Bożego ludziom najbardziej opuszczonym i ubogim, w 1990 r. w Widzach (rejon brasławski) na Białorusi, o. Grzegorz przeprowadził rekolekcje. Stały się one impulsem do zorganizowania kolejnych rekolekcji w następnym roku, tym razem już z grupą osób świeckich. Po powrocie rozpoczęto organizowanie formalnej grupy, która na przestrzeni lat rozrosła się w zespół o nazwie: Młodzieżowy Zespół Misyjny „Wschód”. Gdy jednak członkami zespołu przestała być jedynie młodzież, nazwę zmieniono na Zespół Misyjny”Wschód” .

Widze – kresowy tygiel narodów

Przewodnik turystyczny – Wileńszczyzna,
Grzegorz Rąkowski,
„Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny – Smak Kresów”,
Cena: 33.40 zł, Rodzaj: przewodnik turystyczny, Format: 13 cm x 17 cm, Objętość: 468 stron, Okładka: twarda, W książce ponadto: mapki, rysunki, zdjęcia, Miejsce wydania: Pruszków, Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Opis tytułu: Książka łącząca przewodnik turystyczny z gawędą historyczno – krajoznawczą.
Opisana trasa wiedzie przez najciekawszą część przedwojennych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, czyli północno – wschodni zakątek dawnego województwa wileńskiego, wciśnięty pomiędzy Litwę, Łotwę i Sowiety. Jest to obszar o bardzo urozmaiconym krajobrazie, nasycony wielką liczbą jezior, z których najsłynniejsze to jezioro Narocz zwane „kresowym morzem”, oraz ogromny system Jezior Brasławskich. Opisana trasa prawie w całości leży na terenie dzisiejszej Białorusi. Tylko kawałek na terenie Litwy.
Spis treści:
1. Od autora
2. Brasław i Brasławszczyzna – kresy Kresów
3. Do siedziby Diabła Północy
4. W Opsie i Dryświatach
5. Widze – kresowy tygiel narodów
6. Wielkie Jeziora Brasławskie
7. Druja – sen o minionej świetności
8. Ikaźń, Przebrodzie, Miory
9. Na końcu świata – Dzisna
10. Tajemnice Bagna Jelnia
11. Saga rodu Łopacińskich
12. W Głębokiem i okolicach
13. Tyzenhauzowskie Postawy
14. Stary i Nowy Miadzioł
15. Kresowe morze – Narocz
16. W krainie Błękitnych Jezior
17. Świr i Jezioro Świrskie
18. Jeziora Soroczańskie i wileńska puszcza
19. Piłsudczyzna
20. Literatura
21. Skorowidz nazwisk
22. Skorowidz nazw geograficznych

12.04.05, 23:40:56

Kampania napoleońska 1812 r.

Kampania Napolena 1812 r. – Widze
Sytuacja 10 lipca
Wielka Armia:
Macdonald z 30,000 między Rossiena a Schvilzha
Oudinot z 40,000 (-) w Solock
Ney z 39,000 (-) w Rimsziani
Murat z 51,000 (-) w Vidzy
Napoleon z gwardią {straże} i św Cyr 72,000 (-) w Wilnie
Davout z 50,000 (-) w Minsku
Eugene z 40,000 (-) w Dipnischki
Jerome z 61,000 (-) w Novogrodeck
Reynier z 17,000 (-) między Volkovisk a Novogrodeck
Schwarzenberg z 34,000 w Pruschany.