Przedwojenna fotografia z Widz – nasz kiermasz

Oto kolejne zdjęcie, które możesz opublikować na stronie naszewidze.

1937 Widze has sidewalks (zmn.)

W notatkach mój ojciec wspomina, że kobieta w środku tego zdjęcia nazywała się Zenia. Nazwisko nieznane. Na odwrocie zdjęcia napisał, że „W Widzach są chodniki”. Ojciec uważał, że w czasie wojny ta kobieta i jej mąż zostali straceni przez nazistów.

Tom J.

Tekst na odwrocie zdjęcia:
To zdjęcie posyłam tylko
po to, abyś uwierzył, że
w Widzach naprawdę
są chodniki (przed sa-
mą księgarnią).
Fotografował Sajkowski,
mamy w Widzach
i filmówki też.
Widzisz tu nasz „kiermasz” *

* Kiermasz (niem. Kirmes(se), średniowieczny germ. kimësse – uroczystość poświęcenia kościoła – wywodząca się ze średniowiecza uroczystość wiejska organizowana zwykle w czasie parafialnego odpustu, poświęcenia kościoła lub święta patrona parafii. Później nazywano tak imprezę taneczną organizowaną razem z jarmarkiem. Dziś określenie to wiąże się z imprezami rozrywkowymi lub handlowymi, może to być m.in. sprzedaż określonego rodzaju artykułów np. kiermasz książek, kiermasz odzieży, kiermasz rękodzieł i sztuki ludowej, organizowanych zazwyczaj pod gołym niebem.

W Widzach funkcjonowały księgarnie prowadzone przez organizacje:
– Ognisko Nauczycielskie,
– Polska Macierz Szkolna.

Reklamy

Dzieje Korpusu Kadetów w Rawiczu po wybuchu II wojny światowej

Odnośnie historii dot. Teofila Wadejszo z Widz (ucznia Korpusu Kadetów w Rawiczu) należy dodać, że Szkoła Wojskowa w Rawiczu znajdowała się blisko starej przedwojennej granicy polsko-niemieckiej (obecnie woj. wielkopolskie). Mój ojciec uważał, że pierwszego dnia wojny, 1 września 1939 r., podczas zdziczałego ataku nazistów, otoczono Szkołę i schwytano wszystkich, którzy byli w środku. Mój ojciec wierzy, że nikt nie przeżył. Byłoby interesujące, gdyby ktoś inny mógł potwierdzić tę historię.

T.  Jasiński

Rawicz był miastem granicznym, stanowił zachodnią rubież Rzeczypospolitej. 1 września 1939 r. wkroczył do Rawicza mały oddział niemiecki. W ratuszu nastąpiło przejęcie władzy przez okupanta i powołanie tymczasowego burmistrza. Jednak wobec nasilającej się strzelaniny, oddział wycofał się. Hitlerowcy zajęli ponownie miasto 5 września. Pierwsze egzekucje na ludności polskiej miały miejsce już w październiku 1939 r. W rawickim więzieniu w latach okupacji zamordowano około 1300 osób. W latach 1939-1941 z miasta wysiedlono większość Polaków do Generalnego Gubernatorstwa, a w zamian sprowadzono Niemców w ramach akcji kolonizacyjnej Heim ins Reich.

Wg Wikipedii