Szkoły powszechne w gminie Widze – 1926 r.

Nazwa szczegółowa instytucji: Publiczna Szkoła Powszechna
Rodzaj instytucji: szkoła powszechna
Szkoła: szkoła powszechna
Kierownik: Niżankowski Władysław
Inspektor: Próchnik Kazimierz
W 1926r.: Miejscowość: Widze
Powiat: brasławski
Województwo: wileńskie
W 2017r.: Miejscowość: Відзы; Vidzy
Powiat: Białoruś
Województwo: Białoruś
 

Nazwa szczegółowa instytucji: jednoklasowa szkoła powszechna
Rodzaj instytucji: jednoklasowa szkoła powszechna
Szkoła: jednoklasowa szkoła powszechna
Kierownik: Kozakiewicz Marjan
Inspektor: Próchnik K.
W 1926r.: Miejscowość: Biciuny
Powiat: brasławski
Województwo: wileńskie
W 2017r.: Miejscowość: Біцюны; Biciuny
Powiat: Białoruś
Województwo: Białoruś

Nazwa szczegółowa instytucji: szkoła powszechna
Rodzaj instytucji: szkoła powszechna
Szkoła: szkoła powszechna
Opiekun: Machała Teofil
Kierownik: Machała T.
Inspektor: Próchnik K.
W 1926r.: Miejscowość: Czeszułańce
Powiat: brasławski
Województwo: wileńskie
W 2017r.: Miejscowość: Češul?nai
Powiat: Litwa
Województwo: Litwa

Nazwa szczegółowa instytucji: szkoła powszechna
Rodzaj instytucji: szkoła powszechna
Szkoła: szkoła powszechna
Opiekun: Girjatowicz Ed.
Kierownik: Sajkowska S.
Inspektor: Próchnik K.
W 1926r.: Miejscowość: Kajaty
Powiat: brasławski
Województwo: wileńskie
W 2017r.: Miejscowość: Kajotai

 

Nazwa szczegółowa instytucji: szkoła powszechna
Rodzaj instytucji: szkoła powszechna
Szkoła: szkoła powszechna
Kierownik: Wasilewska Józefa
Inspektor: Próchnik Kazimierz
W 1926r.: Miejscowość: Stryłungi
Powiat: brasławski
Województwo: wileńskie
W 2017r.: Miejscowość: Strilungiai
Powiat: Litwa
Województwo: Litwa

Nazwa szczegółowa instytucji: szkoła powszechna
Rodzaj instytucji: szkoła powszechna
Szkoła: szkoła powszechna
Opiekun: Zahorski Antoni
Kierownik: Olszewska Leokadia
Inspektor: Próchnik K.
W 1926r.: Miejscowość: Żwirbliszki
Powiat: brasławski
Województwo: wileńskie
W 2017r.: Miejscowość: nie istnieje
Powiat: Białoruś
Województwo: Białoruś

 

Nazwa szczegółowa instytucji: szkoła powszechna
Rodzaj instytucji: szkoła powszechna
Szkoła: szkoła powszechna
Kierownik: Chrołowa Genowefa
Inspektor: Próchnik K.
W 1926r.: Miejscowość: Żdegiele
Powiat: brasławski
Województwo: wileńskie
W 2017r.: Miejscowość: Ждэгелі; Zdehieli
Powiat: Białoruś
Województwo: Białoruś

 

 

 

 

Reklamy